Euro juicht Amerikaanse renteverlaging toe

De Amerikaanse centrale bank verraste afgelopen week vriend en vijand door de officiële rente opnieuw met 50 basispunten te versoepelen tot 4,50 procent. Het is al de tweede keer dit jaar dat er tussen twee rentevergaderingen in wordt beslist tot een monetaire versoepeling. De Fed wil dus overduidelijk zo snel mogelijk een eind te maken aan de economische malaise in de VS. De dollar reageerde initieel euforisch op de rentezet en apprecieerde tijdelijk tot 0,87, maar nadien dreef de greenback sterk af tot circa 0,90. De druk op de ECB neemt steevast toe om binnenkort eveneens het mes te zetten in de basisrente, maar de markt staat daar sceptisch tegenover.Niet de omvang van de Amerikaanse rentedaling sloeg de marktparticipanten met verbazing, maar wel de timing. De meeste analisten hadden getipt op de eerstkomende bijeenkomst van het openmarktcomité van de Federal Reserve, op 15 mei, voor de volgende dosis monetaire zuurstof. Tijdens zijn recentste Humphrey Hawkins-getuigenis voor het Amerikaanse Congres had Fed-voorzitter Alan Greenspan bovendien gesteld dat intra-meeting rentebeslissingen de uitzonderingen blijven op de regel. Vanwaar dan deze haastige zet? Wellicht moet de voornaamste reden nog maar eens worden gezocht bij de aandelenmarkten in de VS. In het persbericht dat de rentedaling van woensdag begeleidde, maakte de Fed melding van de zwakke Amerikaanse bedrijfswinsten en -investeringen en van de mogelijke aanhoudende negatieve impact ervan op de aandelenkoersen en het consumentenvertrouwen. Anderzijds werd echter gesteld dat de bouwsector en de gezinsuitgaven het tijdens de voorbije maanden behoorlijk deden en dat ook de voorraadcorrectie al ver is gevorderd. Een en ander is gunstig voor de Amerikaanse economische groeivooruitzichten in de tweede jaarhelft.Bij de rentebeslissing van deze week speelden Big Al en zijn medewerkers dus meer dan waarschijnlijk de kaart van de aandelenmarkten, om zo ook het algemeen vertrouwen in de economie op te vijzelen. Op het eerste gezicht is de opdracht geslaagd, want zowel de Nasdaq- als de Dow Jones-index maakten afgelopen week een forse sprong voorwaarts. De omvang van eventuele bijkomende Amerikaanse renteversoepelingen in de komende maanden zal bijgevolg ook in overwegende mate afhangen van het wel en wee van de beursontwikkeling. Voor de dollar betekende de rentedaling deze week echter weinig goed nieuws. De greenback herstelde initieel tot circa 0,97 tegenover de euro, maar gleed nadien snel af tot niveaus nabij 0,90. Voor het eerst in jaren noteert de Amerikaanse officiële rente weer onder de Europese tegenhanger en dat maakt het groene biljet momenteel wat minder populair.Door de onverwachte renteversoepeling van de Federal Reserve neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) almaar toe om binnenkort ook uit te pakken met de langverwachte verlaging van de basisrente. Tot dusver heeft de ECB het monetaire been stijf gehouden, waardoor de basisrente is vastgeroest op 4,75 procent. Voorlopig argumenteert de centrale bank dat de inflatie in de eurozone té hoog blijft in vergelijking met de op termijn beoogde 2 procent op jaarbasis (in maart stabiliseerde de prijsdruk op 2,6 procent jaar-op-jaar) en dat de conjunctuur in euroland in tegenstelling tot de VS en Japan - nog lang niet balanceert op de rand van een recessie. Wellicht hoopt de ECB dat de renteversoepelingen door de Fed vanaf de tweede jaarhelft ook een indirecte gunstige weerslag zullen hebben op de conjunctuur in de eurozone.Voorlopig wordt er op de financiële markten vanuit gegaan dat ook de ECB tijdens één van de eerstkomende vergaderingen een monetaire geste zal willen doen, al was het maar om bij een eventuele - weliswaar onwaarschijnlijke - internationale economische crisis niet met de vinger te worden gewezen. Toch sijpelt daarover stilaan enig pessimisme binnen. Kijken wij maar naar de slabakkende prestatie van de korte rentefutures en de obligatiemarkten in euro. Elk bijkomend teken van een verdere divergentie van het rentebeleid in de VS en de EMU zal de komende weken wellicht in de kaarten spelen van de euro.In het VK werden de voorbije dagen gunstige inflatiecijfers voor maart vrijgegeven. De jaarstijging van de kleinhandelsprijzen koelde af van 2,7 tot 2,3 procent en de kerninflatie stabiliseerde op 1,9 procent, ver beneden het maximumpeil van 2,5 procent dat de Bank of England op termijn veilig wil stellen. Verder is vrijdag gebleken dat ook de Britse kleinhandelsverkopen in maart zijn gestabiliseerd op maandbasis, ver beneden de consensusvoorspelling van 0,4 procent. Een en ander moet de Bank geruststellen, want tijdens de voorbije maanden heeft de Britse centrale bank resoluut gekozen voor het pad naar lagere officiële rentetarieven. Toch slaagde de sterling er de voorbije dagen in om terreinwinst te boeken tegenover de dollar, tijdelijk zelfs tot nagenoeg 1,45. Tegenover de overheersende euro kwam het pond echter enkele armlengtes te kort, want de munt deprecieerde tot 0,6250. Chart-technisch fluctueert de cross-rate euro/pond al sinds begin dit jaar in een dalend kanaal met weerstandslijn rond 0,63. Een uiteindelijke doorbraak zou de euro vleugels geven.De Japanse industriële productie herpakte zich in februari met 1 procent maand-op-maand, maar door het volatiele patroon van de voorbije maanden blijft nog maar eens veel te vroeg om victorie te kraaien over de economie in het land van de rijzende zon. Dankzij de appelflauwte van de dollar kon de yen de voorbije dagen terugkrabbelen tot voorbij 121, maar net voor het weekend werd een groot deel van die koerswinst alweer prijsgegeven. Intussen steeg de verhouding euro/yen tot voorbij de kaap van 110.De Australische dollar bouwde deze week voort aan het herstel tegenover de VS-munt en benaderde vrijdag zelfs de barrière van 0,52, het hoogste niveau in bijna twee maanden. Ook de Kiwi-dollar zocht hogere regionen op en flirtte met het niveau van 0,4150. Het spreekt voor zich dat deze herstelbeweging grotendeels toe te schrijven is aan de zwakte van de greenback, veeleer dan aan een plotse liefde voor de munten uit Oceanië. CF