Euro kan einde betekenen voor 'bank holidays'

(tijd) - De Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) heeft er eensklaps tienduizenden critici bij. Voor de personeelsleden van de Europese banken zou de eengemaakte euromarkt immers het einde kunnen inluiden van de zogenaamde bank holidays. In de Europese muntzone wordt het straks zo goed als onmogelijk in het ene land de markten te sluiten en in het andere niet, omdat zoiets de efficiëntie en de liquiditeit van de euromarkt in het gedrang zou brengen. Banken die zich toch een eigen dagje vrijaf veroorloven, hangen allicht hoge kosten boven het hoofd. De kwestie is ernstiger dan ze op het eerste zicht lijkt. Vertegenwoordigers uit alle hoeken van de Europese financiële sector bogen zich gisteren over een voorstel om de werkdagen in de Unie beter op elkaar af te stemmen. De financiële industrie in Europa kent vandaag slechts 2 vakantiedagen waarop in alle 15 lidstaten de banken, beurzen en makelaarshuizen dicht blijven: Kerstmis en Nieuwjaarsdag. Erger is dat slechts 50 dagen per jaar in alle vijftien lidstaten van de Unie gewerkt wordt in de financiële sector.