Advertentie
Advertentie

'Euro-konsumentisme'

Het Belgische OIVO (onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganizaties) en het Franse CRC (Centre Régional de la Consommation) hebben een overeenkomst gesloten waarbij zij gezamenlijk aktie zullen voeren om het 'Euro- konsumentisme' te bevorderen. De beide verenigingen willen werken aan de realizatie van de Europese eenheidsmarkt door de konsumenten bewust te maken van de prijsverschillen die er tussen verschillende landen bestaan.