Euro-parlement mag geen zetel in Brussel wensen

Op grond van een Franse klacht heeft advokaat-generaal G. Frederico Mancini van het Europees Hof van Justitie zich gisteren in Luxemburg uitgesproken voor de vernietiging van een resolutie van het Europees parlement van 24 oktober 1985, waarin dit zich uitsprak voor de bouw van een halfrond (een zaal met 600 plaatsen) in Brussel. De advokaat- generaal gaf de Franse regering gelijk die van mening is dat het Euro-parlement bij het goedkeuren van een dergelijke resolutie zijn bevoegdheid te buiten ging, vermits alleen de regeringen van de lidstaten over de zetel(s) van de Gemeenschap beslissen.