Advertentie
Advertentie

Euro sluipt ook de wetteksten binnen

De invoering van de euro betekent dat talloze wetteksten aanpassing vergen. De bedragen in de meeste wetteksten zijn immers nog uitgedrukt in Belgische frank. De ene aanpassing heeft minder gevolgen dan de andere. Het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001 bevat enkele koninklijke besluiten die de aanpassing aan de euro invoeren en zelfs voorheen gepubliceerde teksten wijzigen. Enkele belangrijke op vennootschapsrechtelijk en fiscaal vlak volgen hierna.