Euro vergt blijvend stabiel begrotingsbeleid

BRUSSEL (tijd) - De Europese Commissie leverde woensdag haar huiswerk af om de Europese muntunie op 1 januari 1999 te doen starten: een pact om na die start de nodige stabiliteit te waarborgen; een voorstel inzake het juridisch statuut van de euro en een mededeling om lidstaten die niet onmiddellijk tot de euro toetreden te helpen dit zo vlug mogelijk te doen.Al die documenten moeten in december door de regeringsleiders op de Europese Raad van Dublin worden goedgekeurd.