Euro voorgesteld als wondermiddel voor groei en banen

De Europese eenheidsmunt zal ons volgens alle officiële instanties niets dan heil en zegen brengen. De Europese eenheidsmarkt zal volop kunnen floreren; de economische groei zal worden bevorderd; er zal in de Europese Unie meer monetaire en begrotingsstabiliteit heersen; het wegvallen van wisselkosten en -risico's zal een groot pluspunt zijn voor de bedrijven; ook de consumenten kunnen alleen maar goed varen bij een verscherping van de concurrentie en een grotere doorzichtigheid van de prijzen en ten slotte zal de EU op internationaal vlak veel sterker staan. De officiële propaganda rept met geen woord over de schaduwzijden van de euro. Landen die hieraan deelnemen kunnen hun concurrentiepositie niet meer versterken door hun munt te devalueren, terwijl hun begrotingen niet meer in het rood mogen gaan om de economische activiteit of de werkgelegenheid tijdelijk te ondersteunen. Ze zullen alleen op lonen, arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid kunnen inspelen, waardoor een neerwaartse sociale spiraal dreigt te ontstaan.Alle officiële instanties laten niet na de vele voordelen te onderstrepen van de Europese Economische en Monetaire Unie, waarvan de Europese eenheidsmunt, euro, de kroon op het werk wordt. Die positieve kijk op de euro wordt door de Europese Commissie, het Europees Parlement, haast alle regeringen van de EU-lidstaten, de patronale en vakbondsorganisaties gedeeld.