Euro wordt sterke wereldmunt

De euro wordt bij zijn geboorte op 1 januari 1999 meteen een wereldmunt, want het economisch gewicht van de EMU-zone zal nauwelijks moeten onderdoen voor dat van de Verenigde Staten. Bovendien wordt de euro een stabiele en waarschijnlijk zelfs sterke wereldmunt. Het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteitspact bevatten waarborgen voor een orthodox beleid en de centrale banken, ondernemingen en beleggers zullen ten minste enkele honderden miljarden dollars omzetten in euro's.Er is een grote kans dat elf lidstaten van de Europese Unie van bij de start zullen deelnemen aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Het bruto binnenlands product (BBP) en de uitvoer van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Finland zullen bijna even groot zijn als die van de VS. Na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk, die wellicht in 2002 of 2003 zal plaatsvinden, wordt de EMU-zone de grootste economische macht ter wereld.