Advertentie
Advertentie

Euro zal weg effenen naar één Europese beurs

De introductie van een eengemaakte Europese munt zal het toenaderingsproces tussen de financiële markten versnellen. Vooral de verschillende markten voor afgeleide producten hebben dat intussen begrepen en bouwen in een snel tempo samenwerkingsverbanden uit. Op de traditionele aandelenmarkten verloopt de toenadering wat stroever, al duiken nu toch initiatieven op Europese schaal op. Easdaq en de Euro.NM, de twee aandelenmarkten voor jonge groeibedrijven, zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden. Maar de marktspelers zijn het voorlopig oneens of het ideale scenario er een van fusies of van netwerken is. Als de Europese Economische en Monetaire Unie dan toch voor een toenadering tussen de Europese economieën zal zorgen, de fiscale en boekhoudkundige regels meer naar elkaar toe zal brengen, er internationale standaarden komen voor informatieverspreiding, toezicht en controle over de financiële wereld,... is er dan eigenlijk nog wel plaats voor tientallen financiële markten, soms zelfs verschillende markten per land? Het antwoord is allicht neen. Maar hoe moet het dan verder, welke vormen van samenwerking, toenadering of fusie zijn de meest realistische en hoe snel moet die toenadering verlopen?