Advertentie
Advertentie

Euro zet lidstaten tot sociale dumping aan

(tijd) - De Europese Economische en Monetaire Unie beknot de beleidsmogelijkheden van de deelnemende landen. Geen devaluaties en geen begrotingstekorten meer en lage inflatie. Loonmatiging, verlaging van de loonlasten en versoepeling van de arbeidsmarkt blijven de enige nationale beleidsinstrumenten. Alleen op die gebieden zullen de deelnemende landen nog met elkaar kunnen concurreren. De invoering van de euro kan dus tot sociale dumping leiden en de financiering van de sociale zekerheid bedreigen.Een en ander bleek op een symposium dat het Vlaams Genootschap voor Sociale Zekerheid en het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid in november 1997 over de sociale zekerheid en de euro organiseerden. De bijdragen tot dit symposium werden zopas gepubliceerd ().