Euro1080 mikt op snelle toename verkoop CA-cards in 2005

(tijd) - De hogedefinitietelevisiezender (HDTV) Euro1080 verkocht in het eerste jaar van zijn activiteit 62.000 CA-cards (Conditional Access Cards). Die kaarten zijn onmisbaar om HDTV te kunnen bekijken. Tegen maart 2005 hoopt Euro1080 er 100.000 te verkopen, tegen het jaareinde moeten dat er 200.000 zijn.