Eurochambres vraagt vergelijking belastingdruk in EU

(tijd) - Eurochambres, de Europese verenging van Kamers van Koophandel in de EU, drong gisteren aan op vrije concurrentie van belastingsystemen binnen de Europese Unie, in plaats van een door Brussel opgelegde harmonisering. Wel oppert Eurochambres dat de EU-Commissie elk jaar of halfjaar een vergelijking zou publiceren van de belastingdruk in de verschillende lidstaten. Volgens Jörg Mittelsten Scheid, de voorzitter van Eurochambres, mag de Europese Unie geen niveau van belastingen opleggen. De Europese markt moet een vrije concurrentie van belastingsystemen toelaten, aldus Scheid. Een eenvormig belastingniveau kan enkel indien ze het gevolg is van concurrentie.