Euroclear goes Pacific

(tijd) - Vanaf 21 oktober eerstkomend kan voor de volledige afwikkeling van Singaporese en Maleisische effekten een beroep worden gedaan op Euroclear. Een en ander betekent dat Euroclear nu een link heeft met 20 verschillende effektenbeurzen. Op datzelfde ogenblik zal ook de Maleisische ringgit de 28ste munt van het afwikkelingssysteem van Euroclear worden.