Eurocom behoudt dividend ondanks winstdaling

PARIJS (reuter) - De Franse reklamegroep Eurocom maakte vorig jaar een netto toe te kennen winst van 146,1 miljoen Fr.fr. Over het boekjaar 1990 bedroeg de winst nog 553,7 miljoen Fr.fr. De steile winstval heeft alles te maken met een uitzonderlijke winst van 406 miljoen Fr.fr., die de resultaten over 1990 gunstig beïnvloedde. Exclusief dit uitzonderlijk element blijft de winst nagenoeg stabiel. Daarom blijft ook het dividend behouden op 21,5 Fr.fr.