Eurodebat over de kleinhandel en de overgang naar de euro

Voor de kleinhandel zijn de uitdagingen naar aanleiding van de invoering van de euro groter dan voor welke andere sector ook. Het is aan de handelaars de consumenten te informeren over en te leren werken met de euro, hen te laten wennen aan de nieuwe eurobedragen en te zorgen dat het vertrouwen van die consument in de billijkheid van de europrijzen en de transparantie van de omzetting bewaard blijft. Zelf krijgt de handelaar te maken met een - al dan niet opgelegde - dubbele prijsaanduiding, met een druk op de prijzen door nieuwe marktomstandigheden zoals een grotere concurrentie, nieuwe aankoopkanalen en het wegvallen van tussenpersonen en met het ontstaan van psychologische prijzen in euro. Bij de fysieke omwisselingoperatie van het liquide geld begin 2002 zal de kleinhandel opnieuw een cruciale rol spelen. De periode van dubbele geldcirculatie vereist alleszins extra inspanningen van de handelaar en het winkelpersoneel. Vandaar ook dat het NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, ijvert voor praktische en ondernemersvriendelijke oplossingen - bijvoorbeeld door een voorafgaande bevoorrading van consumenten en winkeliers met een basisbedrag aan euro's.