Advertentie
Advertentie

Eurogroep stelt voor eigen slagvaardigheid te verbeteren

(tijd) - De eurogroep, het informele overlegorgaan van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden, lanceerde voorstellen om de eigen rol te versterken. De voorstellen staan in een evaluatie, opgesteld door de Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, over de werking van de eurogroep. Reynders zat de eurogroep heel 2001 voor. De EU-leiders keurden de evaluatie gisteren goed.De eurogroep bestaat pas sinds juni 1998. Het overlegorgaan komt telkens bijeen aan de vooravond van een vergadering van de EU-ministers van Financiën. België was het eerste land dat de eurogroep een heel jaar voorzat, doordat de vorige EU-voorzitter, Zweden, niet deelneemt aan de eenheidsmunt.Reynders evaluatie is overwegend positief. De monetaire unie is een succes. En de eurogroep heeft daar zeker toe bijgedragen, luidt de tekst. In 2OO1 maakte het overlegorgaan vooruitgang op verschillende vlakken: de voorbereiding van zijn werk verloopt nu beter; de eurogroep bevorderde de voorbereidingen op de overschakeling naar het eurogeld en droeg ook bij tot de zichtbaarheid van de eurozone.Maar er is nog werk aan de winkel. De de eurogroep moet slagvaardiger worden. Het overlegorgaan moet bijdragen tot het ontstaan van een cultuur van goed bestuur binnen de eurozone, stelt de evaluatie. De eurogroep moet ook een grotere rol spelen bij het bevorderen van de budgettaire, belastings- en financiële politiek en van structurele hervormingen. Het rapport pleit ervoor bij de economische richtsnoeren van de eurozone meer rekening te houden met de eurozone als economisch geheel. De landen van de eurogroep moeten ook vroeger van gedachten wisselen over de begrotingspolitiek van de lidstaten. JL/KV