Eurojust is gerechtelijke tegenhanger Europol

In februari van dit jaar werd Eurojust definitief boven de doopvont gehouden. Eurojust moet de coördinatie van onderzoek en vervolging van zware criminaliteit over de grenzen van de lidstaten van de EU heen vergemakkelijken. Het is dus de gerechtelijke tegenhanger van de Europese dienst voor politiesamenwerking Europol.Eurojust is een orgaan van de Europese Unie met rechtspersoonlijkheid. Het is echter geen EU-instelling. Daarvoor is Eurojust te intergouvernementeel opgevat. De administratieve staf en de werkingskosten komen ten laste van het EU-budget. De magistraten, één per land, blijven op de nationale loonlijst staan. Ze worden door hun land naar Eurojust gezonden om de link te leggen tussen Eurojust en de bevoegde autoriteiten in hun land van herkomst.De voorloper van Eurojust, pro-Eurojust bestond sinds maart 2001 en werkte vanuit Brussel. Op 1 december verhuist de hele Eurojust-equipe naar Den Haag als voorlopige standplaats, in de buurt van de politionele tegenhanger Europol.De 15 Eurojust-magistraten kozen Engels als voertaal en een voorzitter en vice-voorzitter voor de periode van drie jaar. Maar elke Eurojust-magistraat spreekt ten minste vijf, zes talen. KV/SV