Advertentie
Advertentie

Eurokraten staken voor "gematigde eisen'

De Europese ambtenaren begonnen gisteren een nieuwe 48-urige staking om hun salariseisen kracht bij te zetten. Volgens de Europese ambtenarenvakbonden neemt 90 tot 95% van de ambtenaren deel. Morgen betogen de ambtenaren voor het gebouw van de Europese ministerraad in Brussel. De verzoeningskommissie (personeelsafgevaardigden en de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten) komt daar dan opnieuw bijeen. Vrijdag wordt in Luxemburg betoogd bij de aanvang van de tweedaagse topkonferentie der EG- regeringsleiders. Voor de hele maand juli werd een stakingsaanzegging ingediend waardoor snel kan beslist worden over het neerleggen van het werk. Op een perskonferentie beklemtoonden de woordvoerders van het personeel gisteren het "gematigd karakter' van hun eisen. Ze willen de huidige EG-lonen handhaven om zo de aanwerving van bekwaam personeel te waarborgen.