Eurominikit voor werknemerswordt vrijgesteld van sociale bijdragen

(tijd) - De eurominikit ter waarde van 500 frank die bedrijven eind 2001 gratis aan hun werknemers kunnen geven, wordt vrijgesteld van sociale bijdragen. De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, volgt het voorbeeld van zijn collega Didier Reynders, die eerder beloofde de eurominikits fiscaal vrij te stellen.