Euronext start met weer- en temperatuurindices

Sinds 2 januari berekenen Euronext en Météo-France elke dag zes temperatuurindices. Die kregen de naam NextWeather mee. In een eerste fase wil men een betrouwbare en objectieve basis bieden voor bilaterale temperatuurcontracten. In een later stadium zullen op die indices afgeleide producten worden gelanceerd, zodat het op die manier mogelijk wordt zich in te dekken tegen risicos die te maken hebben met het weer. Daarnaast zouden ook in Nederland en België temperatuurindices worden opgesteld en uiteindelijk moet dat zelfs op Europese schaal gebeuren.