Europa aanvaardt sociale en milieu-eisen bij aanbestedingen

(belga/tijd) - Europese overheden mogen bij hun openbare aanbestedingen ecologische en sociale eisen stellen. Die moeten wel op voorhand bekend zijn en mogen niet leiden tot favoritisme. Dat is het resultaat van overleg tussen de lidstaten van de Europese Unie, het EU-Parlement en de EU-Commissie. Het Europees Parlement was een sterk pleitbezorger van sociale en milieucriteria bij openbare aanbestedingen.