EUROPA - BINNENVAART

BRUSSEL (tijd) - Op 14 maart nam de EG-raad van verkeersministers in Brussel een aantal verregaande beslissingen over de binnenvaart en het wegvervoer (afmetingen en gewichten) binnen de Gemeenschap. Omtrent de Europese binnenvaart werd overeengekomen dat via toekenning van slooppremies de vervoerskapaciteit in de volgende tien jaar moet worden verminderd met 10 procent. Ook is afgesproken dat geen nieuwe tonnage in de vaart mag worden gebracht zonder dat een gelijkaardige tonnage wordt gesloopt of zonder een bijkomende financiële bijdrage.