Europa dreigt overleg over nucleair programma Iran stop te zetten

(tijd/reuters) - Europa heeft Iran gewaarschuwd het nucleaire programma niet te hervatten. Doet Teheran dat wel, dan dreigen de Europeanen de zaak voor te leggen aan de Verenigde Naties. Die kan dan sancties nemen tegen het Iraanse regime.