Advertentie
Advertentie

Europa en de gezinshereniging

Sinds de migratiestop van 1974, zou de familiehereniging de meest voorkomende vorm van legale immigratie zijn. Raadpleegt men de gegevens van de vreemdelingenpolitie over "machtigingen tot voorlopig verblijf', dan leest men onder de rubriek "gezinshereniging': 7.275 (1989), 5.666 (1990) en 6.137 (1991); onder de rubriek "adoptie' zijn de cijfers respektievelijk: 773, 877 en 765. Er werden dus in 1991 samen 6.902 machtigingen toegekend. Maar wellicht is dit een onderschatting. Daartegenover staat dat in 1991 op de 15.220 asielaanvragen er slechts 916 (6,02%) werden erkend.