Advertentie
Advertentie

Europa en Verenigde Statenruziën over staalindustrie

(tijd) - De Europese Unie en de Verenigde Staten ruziën over de maatregelen die de VS willen nemen om hun staalsector af te schermen en te herstructureren. Tijdens een vergadering van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zeiden de industrielanden intussen tegen eind 2002 of 2003 61 tot 65 miljoen capaciteitsverminderingen in de staalsector toe.