Advertentie
Advertentie

Europa in de greep van de winterkoude

(tijd) - De winterkoude zorgt voor steeds meer problemen in binnen- en buitenland. In heel Europa vielen reeds meer dan honderd slachtoffers. Het verbruik van elektriciteit en energieproducten is de voorbije dagen sterk gestegen. Dat vertaalt zich in hogere prijzen op de internationale oliemarkt. In Nederland kan de pret niet op, nu het zeker is dat de Elfstedentocht zaterdag kan plaatsvinden.In de nacht van woensdag op donderdag is in België 10 procent meer elektriciteit verbruikt dan Electrabel geschat had. De afgelopen week was de vraag 3 tot 5 procent hoger dan geraamd. Ook het gasverbruik ligt aanzienlijk hoger. Het Verbond der Gasnijverheid heeft cijfers beschikbaar over het aantal graaddagen. Die gegevens worden gebruikt om mee het beleid van de sector te bepalen. Per dag wordt berekend hoeveel de gemiddelde buitentemperatuur afwijkt van de referentietemperatuur. Die bedraagt 16,5 graden Celsius. Als de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld -10 graden is, levert dat 26,5 graaddagen op. December 1996 was goed voor 485 graaddagen. In een normale decembermaand is dat 392. Heel vorig jaar leverde 2.829 graaddagen op, tegen 2.489 graaddagen voor een normaal jaar.