Europa is niet klaarom deflatie te bestrijden

Europa is tot de tanden gewapend om de inflatie en de schuldopbouw te bestrijden. Deze vijanden van gisteren zijn evenwel niet die van morgen. De Europese overheden zijn veel minder voorbereid om deflatie in de kiem te smoren. Het gevaar van deflatie is vandaag allesbehalve denkbeeldig, stelt PAUL DE GRAUWE. Deflatie kan nog worden vermeden, maar dan moet de houding van de Europese overheden veranderen. Dat de beleidsmakers van vandaag hun sporen hebben verdiend met inflatiebestrijding, vormt een niet te onderschatten handicap.De auteur is hoogleraar macro-economie aan de KU Leuven