Europa legt zwarte lijst verboden handelspraktijken vast

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Economie legden gisteren een zwarte lijst vast met handelspraktijken die in de hele unie verboden zijn. Maar tegelijk schrapten de ministers een clausule die het voor ondernemingen mogelijk maakt in alle EU-landen te opereren, terwijl ze zich alleen aan de in hun thuisland geldende handelspraktijken moeten houden.