Europa lijdt onder slechtnieuwsshow VS

De forse omzetwaarschuwing van Lucent vorige vrijdag was het orgelpunt van een reeks waarschuwingen van Amerikaanse leveranciers van telecomapparatuur. Sinds Nortel de slechtnieuwsshow op 28 augustus in gang zette, verloren de Europese producenten Alcatel en Ericsson respectievelijk 43 en 28 procent van hun waarde. Nokia, dat voor een beperkt deel afhankelijk is van de investeringsmarkt, beperkte het verlies tot 7 procent.Het Canadese Nortel verwacht een omzetdaling in het lopende kwartaal met 10 procent, terwijl het eerder een stabiele omzetevolutie vooropzette. Het Amerikaanse Tellabs waarschuwde dat de winst in het derde kwartaal zal dalen tussen 15 en 25 procent, tegenover een vooropgestelde lichte daling. Lucent gaf de zwaarste waarschuwing: een omzetdaling in het lopende kwartaal tussen 20 en 25 procent. Nortel, Tellabs en Lucent verwijzen in de eerste plaats naar de zwakke investeringsmarkt in de VS.Alcatel wordt relatief weinig beïnvloed door de situatie in de VS. In 2001 realiseerde het er 19 procent van de omzet. Maar terwijl Tellabs tekenen van een stabilisatie ziet in Europa, hebben Nortel en Lucent het wel degelijk over een moeilijke internationale markt. Alcatel moet het in de eerste plaats hebben van de investeringen van Europese operatoren en die zitten in het slop. Deutsche Telekom en France Télécom maken elk meer dan 5 procent uit van de omzet van Alcatel. Beide operatoren hebben in het eerste semester weinig geïnvesteerd, maar verwachten een herstel in de tweede jaarhelft. Door de financiële perikelen van beide operatoren is het de vraag of die er nog komt. Alcatel verwacht een minstens even hoge omzet in het tweede semester als in het eerste semester. Door de winstwaarschuwingen van de concurrenten lijkt dit een te mooi vooruitzicht. Alcatel geeft op 30 oktober de resultaten over het derde kwartaal prijs. De groep heeft een relatief gezonde balansstructuur geruggensteund door een belang van 15,8 procent in defensiegroep Thalys.De Zweedse concurrent Ericsson staat er financieel slechter voor. Door de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een korting van 75 procent, slaagde de groep wel in een kapitaalverhoging van 30 miljard Zweedse kroon. Maar analisten voorspellen dat in 2004 een nieuw financieringsprobleem opduikt als de markt voor mobiele netwerken niet verbetert. Ericsson is voor het gros van de omzet afhankelijk van mobiele netwerken. De Zweedse groep heeft zich recentelijk niet uitgesproken over de stand van zaken. Concurrent Nokia zei dat de verkopen van mobiele gsm-netwerken in Europa en Azië slabakken, waardoor de omzet met 5 procent zou afnemen in het derde kwartaal. Lucent wees op de zwakke mobiele markt in de VS. Ericsson is met een marktaandeel van 31 procent de marktleider in mobiele systemen.Nokia blijft de meest veilige speler binnen de markt van telecominfrastructuur. Nokia realiseert 78 procent van de omzet uit de verkoop van mobilofoons, en die markt houdt zich kranig. Voor Ericsson en Alcatel is de directe invloed van de mobilofoonverkoop marginaal. Als er al een herstel op komst is, dan moet dat ook het eerst gebeuren in de mobilofoonmarkt. Maar kan de consument vandaag worden verleid door gsms met gesofisticeerde SMSjes en andere nieuwigheden? CDR