Europa mist kansen door zich terug te plooien op 1992

(van onze verslaggever) HONGKONG (tijd) - "Europa is bezig een unieke kans te missen. De direkte buitenlandse investeringen in Hongkong zijn voor zowat 40 procent afkomstig uit de VS en voor 25 procent uit Japan. De EG in zijn geheel bengelt daar achteraan met slechts 17 procent. Groot-Brittannië neemt daarvan dan nog 7 procent voor zijn rekening en een klein land als Nederland komt (vooral door Philips) met 4 procent nog goed uit de verf. Voor het overige heeft het vooruitzicht van Europa 1992 de Europese bedrijven kennelijk naar het eigen thuisfront doen terugplooien. Wij vinden dat geen goede keuze. Europa 1992 biedt inderdaad heel wat mogelijkheden, maar waarom zouden bedrijven slechts in één gebied investeren en een andere aantrekkelijke mogelijkheid laten liggen. Men vergeet dat Hongkong hoe dan ook kapitalistisch zal blijven voor nog minstens 50 jaar, dat de Hongkong-dollar de vrij konverteerbare munt zal blijven, dat het huidige rechtssysteem zal behouden blijven e.d.m. De Japanners hebben dat blijkbaar beter begrepen'.De vertegenwoordigers van de Hongkongse regering doen hun uiterste best om het aangetaste beeld van de toekomst van de kroonkolonie opnieuw op te poetsen. Hongkong is altijd al een uniek experiment geweest dat, al naargelang de evolutie van de politieke achtergrond, een uniek experiment in de wereld kan blijven. "Na 1997 wordt Hongkong inderdaad Chinees gebied. China heeft er echter geen enkel belang bij het statuut of het unieke karakter van Hongkong ook maar de minste schade toe te brengen. Momenteel lopen twee derden van de buitenlandse investeringen in China over Hongkong. Hongkong is dan ook van bijzonder groot belang voor China en dat weet men in Peking. Het akkoord van 1984 tussen Groot-Brittannië en de Volksrepubliek zal nog elders nauwgezet op de voet gevolgd worden. Het is klaar dat Taiwan de bepalingen van het akkoord en de naleving ervan als een vingerwijzing zal zien, van belang voor de eigen toekomst. Kortom, Hongkong zal vanuit welbegrepen Chinees eigenbelang een kapitalistische enclave moeten blijven, met een konvertibele munt en met het eigen rechtssysteem dat in de akkoorden met Groot-Brittannië ingeschreven is. Eén land met twee verschillende systemen, het kan. Momenteel lijkt die boodschap echter beter door landen als Japan en Taiwan begrepen te zijn dan door Europa', aldus lokale regeringsverantwoordelijken.