Europa moet leren levenmet dure en schaarse grondstoffen

Europa beseft onvoldoende dat de economische groei in China de wereld grondig heeft veranderd. De Europeanen hebben steeds kunnen beschikken over voldoende aanvoer van goedkope grondstoffen, maar moeten nu leren leven met dure en schaarse grondstoffen, stelt ERIK DE LEYE. De aanpassing zal moeilijk zijn, want de speelruimte is zeer beperkt. Vooral voor België, dat door zijn staatsschuld erg kwetsbaar is.