Europa moet meebetalen voor Vlaams beleid in Brussel en in de Rand

Op dit ogenblik buigt een intergouvernementele conferentie zich over de herziening van het Verdrag van Maastricht in het algemeen en over de burgerschapsbepalingen in het bijzonder. Het ongetwijfeld belangrijkste onderdeel van het burgerschap is de toekenning van de gemeentelijke kiesrechten aan de burgers van de Europese Unie in de lidstaat van verblijf. Deze verdragsbepaling wacht in de Belgische bondsstaat nog steeds op omzetting in de eigen wetgeving, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. Het uitblijven van de omzettingsgraad kan voornamelijk verklaard worden door twee hoofdknelpunten in deze aangelegenheid, die zich in het bijzonder stellen voor onze lidstaat.