Europa moet vaccinatie tegen besmettelijke dierziekten mogelijk maken

Voor de derde keer in zeven jaar wordt onze varkenshouderij getroffen door een uitbraak van varkenskoorts. Opnieuw zijn alle inspanningen die de varkenssector en de overheid zich hebben getroost om de ziekte buiten te houden, enkel uitstel van executie gebleken. Eens te meer krijgt het imago van de sector een uppercut van jewelste. Op financieel en menselijk vlak dreigt de strop. Een varkenshouder mag dan nog in het beste geval behoorlijk vergoed worden, hij kweekt (gelukkig) geen dieren om ze met de regelmaat van de klok te laten afvoeren naar het vilbeluik.