Europa moet winnen aan daadkracht

De Europese top van Brussel draaide vorig weekeind uit op een flop. Het gaat om meer dan het mislukte dossier over een Europese grondwet. De latente crisis in Europa die de voorbije jaren onderhuids gestaag is verdiept, is nu open en bloot tot uiting gekomen. Klagen over de EU en haar democratisch deficit is evenwel te gemakkelijk, stelt RUDI DIERICK. Het komt erop aan nietszeggende woorden te vervangen door daden van goed bestuur en verantwoordelijkheidszin. Alles oplossen is niet de ambitie, wel ertoe bijdragen.