Europa naar vrij vrachtvervoer per spoor tegen 2008

(tijd) - De Europese Commissie legt vandaag een pakket maatregelen voor om het spoorverkeer verder te liberaliseren. Tegen 2008 ten laatste moet het goederenverkeer via het spoor volledig vrij zijn, ook op de binnenlandse lijnen. En de harmonisering van Europese technische en veiligheidnormen voor het spoor gaat naar een veel hogere versnelling.