Advertentie
Advertentie

Europa op zoek naar propere handen

BERLIJN/BRUSSEL (tijd) - Vandaag en morgen gaat de Europese Unie in Berlijn op zoek naar de financiële ruimte voor het Europa van morgen. De vorige EU-commissievoorzitter Jacques Delors lanceerde enkele weken geleden, op de socialistische top in Milaan, een alarmkreet over het boekhouderslatijn dat de lidstaten spreken. Een taal die enkel gaat over nettobetalers en -ontvangers. Na het aftreden van de EU-Commissie gaat de meeste media-aandacht in Berlijn echter naar de opvolger van Santer. Een zoektocht naar propere handen voor het beheer van Europa. Na Berlijn wil de Unie met een schone lei aan de volgende eeuw beginnen.De Europese Commissie heeft altijd al cijfers gehad over hoeveel welke landen aanbrengen of krijgen uit de Europese pot. 'Nooit heb ik er ook maar aan gedacht die gegevens te lossen', zo liet de voormalige Franse EU-commissievoorzitter Jacques Delors zich onlangs ontvallen. Delors' opvolger Jacques Santer ging wel in op de vraag van de lidstaten naar vergelijkbaar cijfermateriaal over kosten en baten van de Unie.