Advertentie
Advertentie

EUROPA - PAPIER

EG-landen verbruiken bijna 50 miljoen ton papier en kartonHAARLEM (anp) - De EG-landen verbruiken bijna 50 miljoen ton papier en karton, 21 procent van het wereldverbruik. Het jaar 1990 zal een groei te zien geven die boven de groei van het Bruto Nationaal Produkt zal uitkomen. Oorzaak van de forse groei is enerzijds de toenemende informatieverschaffing via computerpapier, telefaxpapier, kopieerpapier alsmede een groeiend advertentievolume.