Europa spreekt in twintig talen

(tijd) - De uitbreiding van de Europese Unie met tien landen betekent ook een toename van het aantal officiële talen van elf naar twintig. De Europese Unie dreigt dan ook in Babelse toestanden terecht te komen. Een forse investering in het vertaal- en tolkenpotentieel en jarenlange ervaring met complexe tolkenregimes moeten dat voorkomen.