Europa verwerpt overdracht aan VS van passagiersgegevens

(tijd) - Het Europees Parlement kantte zich gisteren tegen een akkoord met de VS voor de uitwisseling van passagiersgegevens. De Europarlementsleden vinden dat dit akkoord indruist tegen het door Europa gegarandeerde recht op pricacy. Gisteren werd een resolutie in die zin goedgekeurd. De christen-democratische EVP stemde tegen.