Europa vindt eenmaking dienstenmarkt ondermaats

BRUSSEL (tijd) - De eenmaking van de dienstenmarkt in de Europese Unie is ondermaats. Er blijven te veel hinderpalen bestaan om diensten te leveren in een ander EU-land. Tot die vaststelling kwam de Europese Commissie. Ze ontving verschillende klachten van ondernemingen die last ondervinden om in een ander EU-land hun diensten aan te bieden. De belangrijkste hinderpalen zijn vestigings- of erkenningsvereisten, verouderde of beperkende regels over promoties en reclame en verschillende belastingregimes voor binnen- en buitenlandse bedrijven. De Commissie wil die hinderpalen wegwerken om het potentieel van een eengemaakte dienstenmarkt volledig te kunnen benutten. Daarom lanceerde de Europese Commissie gisteren een nieuwe strategie. Tot nu toe nam de EU vooral sectorspecifieke maatregelen in de dienstensector. De aandacht ging daarbij vooral naar de traditionele dienstensectoren, zoals kleinhandel, transport of boekhouden. De nieuwe strategie is een meer algemene benadering van het probleem van grensoverschrijdende dienstverlening.De Commissie voert haar strategie in twee fasen uit. Dit jaar start ze een grootscheeps onderzoek bij duizenden ondernemingen. Met het onderzoek wil de Commissie te weten komen wat de belangrijkste hinderpalen zijn die de bedrijven ervaren in de verschillende EU-lidstaten. In 2002 volgt dan de tweede fase. Op basis van het uitgevoerde onderzoek stelt de Commissie een lijst op van alle hinderpalen en vraagt de lidstaten ze te verwijderen. Voor hinderpalen die in meerdere of alle EU-landen voorkomen, wil de Commissie een harmonisering voorstellen of het principe van wederzijdse erkenning van mekaars nationale regels invoeren. Met die strategie wil de Commissie tegen eind 2002 alle hinderpalen in de Unie elimineren. JL