Europa warmt zich op voor moeilijk gevecht over centen

(tijd) - Europa warmt zich op voor een erg moeilijke discussie over de centen. In juni moet er een akkoord zijn over het Europese meerjarenbudget voor de periode 2007-2013. Daarmee zeggen de EU-chefs niet alleen hoeveel geld ze veil hebben voor de Europese ambities tot 2013. Ze bepalen meteen de prioriteiten en de marges voor het beleid de komende zeven jaar. De belangrijkste elementen in het centendebat op een rij.