Advertentie
Advertentie

Europa zoekt zijn wortels

(tijd) - De inkt van Maastricht is nauwelijks droog, of er wordt opnieuw gesleuteld aan de Europese verdragen. De Europese verdragen zijn immers niet bedacht op een uitbreiding tot twintig, dertig lidstaten. Bovendien moet de burger opnieuw voeling krijgen met de Europese opbouw, zo vindt men in Brussel waar men de wrange nasmaak van de Maastricht-referenda nog in de mond heeft. Het denkwerk over hoe de Europese Unie van morgen er moet uitzien, start vandaag in Messina, op de plek waar de wieg van de EEG staat. De voorbije weken en maanden hebben alle EU-instellingen een verslag opgesteld over de werking van het Verdrag van Maastricht. Over één ding is iedereen het alvast eens: Maastricht heeft niet opgeleverd wat men ervan verwachtte. Hoewel in het Unieverdrag voor het eerst openlijk gesproken wordt over een Europees burgerschap, is het besluitvormingsproces van de Vijftien nooit zo ondoorzichtig geweest als nu. Ook op Europees niveau is de kloof met de burger de voorbije jaren op pijnlijke manier duidelijk geworden.