Advertentie
Advertentie

Europalia-zon rijst in 1991 in Portugal

(tijd) - De organizatoren van Europalia Japan toonden zich gisteren erg gelukkig met de massale belangstelling die de diverse manifestaties genoten. Dat het budget toch een tekort vertoont van 10 miljoen fr., is te wijten aan onvoorziene personeelsuitgaven. De rekening voor Europalia 1991, gewijd aan Portugal, zal allicht veel lager liggen.