Europarlement mild in crisis dolle koeien

STRAATSBURG (tijd) - Het Europees parlement liet zich gisteren opvallend mild uit tegenover de aanpak van de dollekoeiencrisis door de Europese Commissie. Een motie van wantrouwen is in Straatsburg niet meer aan de orde. Een van de belangrijkste aanbevelingen van het rapport van de speciale opvolgingscommissie BSE van het europarlement is het weren van alle zieke dieren uit de productieketen van veevoeders. Een ruime meerderheid van het Europees parlement steunt de besluiten die de speciale onderzoekscommissie BSE trok over de aanpak van de dollekoeienziekte sinds begin 1997 (Tijd van 8 november). De vier grootste fracties in het Europees parlement hebben een gezamenlijke resolutie in die zin voorgelegd, die vandaag probleemloos wordt goedgekeurd. 'De meesten vinden het niet nodig met een motie van wantrouwen tegen de EU-Commissie te blijven zwaaien', zegt EVP-Europarlementslid Marianne Thyssen. 'Duidelijk is dat de Europese Commissie nu volksgezondheid voorop zet.' Zelfs José Happart (PS) vond tot nog toe niet voldoende steun voor zo'n motie.