Advertentie
Advertentie

Europarlement overweegt voorlopige motie van wantrouwen

(tijd/belga) - Minister van Landbouw Karel Pinxten is uitgevaren tegen insinuaties in het rapport van het Franse parlement over de dolle koeien. Bij de speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement groeit intussen de wrevel over het achterhouden van informatie door de Europese Commissie. En Duitsland en Nederland zitten elkaar in de haren over hoe het kalf dat onlangs overleed aan BSE, de dollekoeienziekte opdeed, via beendermeel of via de moederkoe.De bewering dat ons land gevallen van de dollekoeienziekte (BSE) zou aangeven als gevallen van hondsdolheid is 'volstrekt ongefundeerd'. Zo reageerde minister van Landbouw Karel Pinxten op een BSE-verslag van het Franse parlement. In het verslag worden 'lichtzinnige insinuaties' geuit over België, aldus Pinxten.