Advertentie
Advertentie

Europarlement steunt onderzoek embryonale stamcellen

(tijd) - Het Europees Parlement is voorstander van onderzoek op stamcellen van menselijke embryo's. Het gebruik van stamcellen wordt wel onderworpen aan strenge ethische voorwaarden. Het woord is nu aan de EU-lidstaten. De financiering van onderzoek op menselijke stamcellen ligt erg gevoelig in Europa. Stamcellen zijn maagdelijke basiscellen die genetisch geprogrammeerd worden voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld weefselherstel of -vervanging. Stamcellen van embryo's zijn flexibeler, omdat ze zich sneller vermenigvuldigen. Stamcelonderzoek draagt bij tot de bestrijding van ziektes als Alzheimer, diabetes en Parkinson. De Europese Commissie maakte in het kaderprogramma wetenschappelijk onderzoek(2003-2007) geld vrij voor stamcelonderzoek. Maar een aantal lidstaten, zoals Duitsland, willen dergelijk onderzoek niet Europees financieren. Zij hebben ethische bezwaren. In Duitsland is pas een wettelijk verbod ingevoerd op het gebruik van stamcellen voor wetenschappelijk onderzoek. De Europese Commissie besliste vorig jaar tot een moratorium op onderzoek van menselijke stamcellen. Voor de aanmaak van nieuwe stamcellen zou geen Europees geld beschikbaar zijn tot 2004. Enkel experimenten met ingevroren stamcellen mochten nog doorgaan. De Europese Commissie werkte intussen een ethisch kader uit voor onderzoek met stamcellen. Dat kader werd gisteren goedgekeurd door het Europese halfrond. De europarlementsleden vragen in de eerste plaats volwassen stamcellen te gebruiken. Maar ze staan ook onderzoek toe op embryonale cellen die voortkwamen uit een spontane of therapeutische abortus. Er mag geen geldelijke vergoeding gebeuren voor het gebruik van embryonale stamcellen. De eindbeslissing moet begin volgende maand genomen worden door de vakministers van de lidstaten. KV