Advertentie
Advertentie

Europarlement vraagt meer aandacht voor grensarbeiders

(tijd) - Het Europees Parlement keurde gisteren een rapport goed van Anne van Lancker (SP) waarin een lans gebroken wordt voor een meer Europese benadering van de problematiek van grensarbeiders. Zo wil het halfrond dat nationale maatregelen inzake fiscaliteit en sociale zekerheid verplicht getoetst worden op hun gevolgen voor grensarbeiders en migrerende werknemers. Voor het eerst erkende ook de EU-Commissie dat het EU-verdrag een wettelijke basis biedt om dit probleem aan te pakken.Het probleem van de grensarbeid werd in 1995 door de Belgische vakbonden ACV en ABVV aangekaart bij Europa. Zij dienden een petitie in van de 37.000 Belgische grensarbeiders en hun familieleden, waarin zij aandrongen op een compensatiefonds om het inkomensverlies van grensarbeiders op te vangen.