Europarlement wil gesprekken met tien kandidaten

BRUSSEL (tijd) - Het Europees Parlement eiste gisteren dat alle kandidaat-lidstaten gelijk aan de start komen van de onderhandelingen voor toetreding tot de EU. De EU-Commissie en een meerderheid van EU-lidstaten was liever met een kopgroep van vijf gesprekken begonnen. De staatshoofden en regeringsleiders moeten de knoop volgende week, op hun halfjaarlijkse Top, doorhakken. Intussen neigen de EU-lidstaten meer en meer naar een onderscheiden aanpak voor voorbereiding van de Oost-Europese kandidaten enerzijds en de relaties met Turkije anderzijds.Gisteren keurde een meerderheid van de Europese verkozenen het rapport goed dat door Arie Oostlander (EVP) en Enrique Baron Crespo (socialisten) was voorbereid over de uitbreiding van de Europese Unie. Die verruimingsoperatie start begin volgend jaar. De EU-Commissie had voorgesteld onderhandelingen te starten met een kopgroep van vijf van de tien kandidaat-lidstaten uit Oost-Europa (Estland, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië) en met Cyprus. Slovakije is volgens de EU-Commissie politiek niet rijp, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije zijn economisch niet voldoende bijgebeend om die stap te zetten.