Europarlement wil meepraten in buitenlands beleid

(tijd) - Het Europees parlement wil geraadpleegd worden over de akties van de EU-lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Als begrotingsautoriteit heeft het parlement immers het laatste woord over de uitgaven van dit beleid. Om aanslepende ruzies tussen EU-raad en -parlement te vermijden, moet er nog dit jaar een werkregeling komen tussen beide instellingen. Zo staat in een rapport van Freddy Willockx (SP) dat gisteren door het Europees parlement werd goedgekeurd.Het verdrag van Maastricht heeft het werken van de instellingen in de Europese Unie er zeker niet makkelijker op gemaakt. Dat bleek gisteren eens te meer tijdens een debat van het Europees parlement over de financiering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (de in het Nederlands onmogelijke afkorting van GBVB).