European Fine Art Fair

(van onze medewerker) MAASTRICHT (tijd) - In het Maastricht Exhibition & Congress Centre loopt nog tot 19 maart de European Fine Art Fair. De ruim 100 deelnemers komen uit Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika. De organizatoren omlijsten hun beurs met voordrachten en koncerten, zodat de negotie, die het gebeuren in wezen is, een extra kulturele dimensie krijgt. De opening is telkens een sjieke happening voor dewelke de gasten 100 gulden betalen. Voor het inkomkaartje worden ze dan culinair vertroeteld en onthaald op champagne en ander edel vocht.